Zoek op de website

Met wie

Aan het samenwerkingsverband Campus Diep nemen deel:

Het Kopland 

ROC Alfa-college

ROC Noorderpoort

Werkpro

MJD Groningen

Elker 

Woningcorporatie Nijestee is betrokken als adviseur en zorgt voor de verbinding tussen de corporaties in de stad en Campus Diep. Ook de Gemeente Groningen neemt deel aan de stuurgroep als adviseur.

Wij werken verder nauw samen met onze andere collega’s en partners in de regio.