Zoek op de website

Uit de zorgen, in de boeken

Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

Schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen startkwali catie. Dat zijn heel kort samen- gevat de problemen van de jongeren in het proefveld Onderwijs op maat in Groningen en Friesland. Inzet is onderwijs op maat te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren door gemeente, onderwijs en jeugdhulp intensief en vooral creatief te laten samenwerken. Ingrado Magazine bezocht de partners in Groningen, waar inmiddels 15 jongeren intensief begeleid worden. 
klik hier voor het artikel.

Meer nieuws

Uit de zorgen, in de boeken

14/03/2017

Schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen startkwali catie. Dat zijn heel kort samen- gevat de problemen van de jongeren in het proefveld Onderwijs op maat in Groningen en Friesland. Inzet is onderwijs op maat te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren door gemeente, onderwijs en jeugdhulp intensief en vooral creatief te laten samenwerken. Ingrado Magazine bezocht de partners in Groningen, waar inmiddels 15 jongeren intensief begeleid worden. 
klik hier voor het artikel.

De Coöperatie

09/02/2017

“De Coöperatie is bedoeld om jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek te bieden om terug naar de basis te kunnen gaan. We willen woonunits aanbieden waar jongeren kunnen wonen die dakloos zijn of dreigen te raken, of vanuit een andere instelling uit moeten stromen. We willen dit jaar al tien van die woonunits realiseren.”

MENTAL CORE

09/02/2017

Mental Core is door middel van bewegen mentaal fitter worden.
Wij, Ronald en Robin, zijn met het idee van Mental Core gestart  vanuit onze gedeelde passie voor sport en de manier waarop sport onszelf in het leven verder heeft gebracht. Voor ons is sport niet zomaar sport maar gaat het meer om hoe je sport in je levensstijl kan inzetten.
Wij hadden het idee dat wat voor ons goed werkt misschien ook goed voor onze cliënten zou kunnen werken en daarom zijn wij gestart met een pilot van Mental Core in de Oosterparkwijk. Wij hebben beide naast professionele hulpverlening ook diploma’s op het gebied van sportbegeleiding.

Meer nieuws