Zoek op de website

De Coöperatie

09/02/2017

“De Coöperatie is bedoeld om jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek te bieden om terug naar de basis te kunnen gaan. We willen woonunits aanbieden waar jongeren kunnen wonen die dakloos zijn of dreigen te raken, of vanuit een andere instelling uit moeten stromen. We willen dit jaar al tien van die woonunits realiseren.”

“Wat het verschil is met andere projecten is dat de Coöperatie die woonunits in beheer gaat nemen en dat het gerund gaat worden door de jongeren die zelf in die woningen zitten. Dan kan je dus denken aan: zorgen dat de sleuteloverdracht goed gebeurt, zorgen dat er een goede oplevering is als iemand weer weggaat, intakegesprekken doen, etc. Dus de Coöperatie gaat die woonunits beheren. We willen ook jongeren hiermee een kans geven om als ze geen huur kunnen betalen, of als ze grote schulden hebben waardoor het financiële plaatje een grote puinhoop is, dat ze terug kunnen gaan naar de basis. Als er dan jongeren zijn die geen huur kunnen betalen kunnen ze toch wonen in de Coöperatie, maar dan gaan ze daarvoor aan het werk binnen WerkPro. Dus dan werken ze voor hun huur. En aangezien er wel gewoon betaald moet worden voor de woonunits gaat de Coöperatie dan klussen doen of opdrachten uitvoeren bij bijvoorbeeld opdrachtgevers. Op die manier gaat de Coöperatie dan geld verdienen zodat de huur van de woonunits betaald kan worden als jongeren zelf geen huur kunnen betalen. “

“En als jongeren wel huur kunnen betalen kan het ook gewoon naar rato. Dus als de ene jongere wel €150 kan missen, dan kan hij minder huur betalen zodat hij wel gewoon aanleert om wel huur te betalen. Zo snel mogelijk de basis op orde krijgen, dus zorgen dat het inkomen goed is, zorgen dat de schulden in kaart zijn gebracht en dan huur gaan betalen, want het doel is wel uitstroom richting reguliere woningen.”

“We hebben nu vanuit de gemeente een subsidie gekregen om dit een jaar te gaan opzetten en te gaan proberen. We hebben ook een allround jongerenbegeleider aangesteld. Die start per 1 januari. Die gaat de Coöperatie samen met jongeren runnen, en de jongeren individueel begeleiden. Dus op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van werk en zorg dat de uitstroom gerealiseerd wordt, en ook op het gebied van financiën. We zijn nu ook in gesprek met woningbouwverenigingen en we zijn op een creatieve manier aan het kijken hoe we aan die tien woonunits komen.”

“Jongeren kunnen vanuit WerkPro zelf komen, dus vanuit VoorWerk, vanuit SpinLink, noem maar op, maar het kan ook vanuit externe partijen komen: netwerkpartners, Het Kopland, Elker, scholen, noem maar op. Of jongeren die zich zelf aanmelden, of ouders, of het wijkteam bijvoorbeeld.”

“In de volgende editie van het magazine zal er meer informatie beschikbaar zijn en dan zullen we als het goed is de eerste woonunits hebben. Dan zal de allround begeleider ook zijn begonnen. Dus dan hebben we meer een beeld van hoe het er uit gaat zien. Dus dan zal er meer informatie zijn.”

Meer nieuws
Jorn Broesder, projectleider De Corporatie