Zoek op de website

MENTAL CORE

09/02/2017

Wat is Mental Core?

Mental Core is door middel van bewegen mentaal fitter worden.
Wij, Ronald en Robin, zijn met het idee van Mental Core gestart  vanuit onze gedeelde passie voor sport en de manier waarop sport onszelf in het leven verder heeft gebracht. Voor ons is sport niet zomaar sport maar gaat het meer om hoe je sport in je levensstijl kan inzetten.
Wij hadden het idee dat wat voor ons goed werkt misschien ook goed voor onze cliënten zou kunnen werken en daarom zijn wij gestart met een pilot van Mental Core in de Oosterparkwijk. Wij hebben beide naast professionele hulpverlening ook diploma’s op het gebied van sportbegeleiding.

Wat is de visie van Mental Core?

De visie van Mental core is dat je vanuit het sporten en bewegen sneller gedragsverandering te weeg kan brengen. Door fysieke inspanning worden barrières overwonnen en grenzen verlegd. Deelnemers worden fitter en scherper en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Ze worden zich nog meer bewust van wat bewegen met hen doet. Een doel van Mental Core is dat deelnemers hun fysieke en mentale fitheid die ze krijgen door het sporten, meenemen naar hun dagelijks leven.

Deelnemers van Mental Core kiezen ervoor om mee te doen omdat zij graag lichamelijk en mentaal fit willen worden, willen afvallen en lekker in de buiten lucht willen bewegen.
Door deelname aan Mental Core worden de deelnemers lichamelijk fitter en sterker, zij krijgen
• In groepsverband trainen
• Meer zelfvertrouwen
• Mentaal sterker
• Afvallen

Start: Elke woensdag om 10:00 uur
Plaats: parkeerplaats Kardinge (naast Kardinge berg)
Prijs: gratis meer zelfvertrouwen en worden mentaal sterker. Wij denken dat wanneer mensen lichamelijk en mentaal fitter zijn ze meer gebruik maken van hun eigen kracht en uiteindelijk minder gebruik zullen maken van de hulpverlening.
 

Werkwijze

Elke woensdagochtend om 10:00  en woensdagmiddag om 15:00 verzamelen de deelnemers bij de Kardinge berg. Er is met opzet gekozen om dit buiten de eigen wijk te doen omdat dit voor deelnemers veiliger is. Daarnaast meet je direct de motivatie doordat deelnemers op eigen initiatief naar de Kardinge berg moeten komen. Aan een groep kunnen 10 deelnemers meedoen en zij komen dan 6 keer bij elkaar 1 tot 1,5 uur lang. Na 2 weken kunnen er geen nieuwe deelnemers meer worden toegevoegd vanwege het teamproces.
De woensdagochtenden worden gelinkt aan een bepaald thema. Dit kan bijvoorbeeld zijn vertrouwen of samenwerken. De bijpassende activiteiten worden elke keer met zorg uitgezocht. Er is ook met opzet gekozen voor de buitenlucht omdat dit direct al een ander effect op de deelnemers heeft.
Sommige deelnemers worden naast de groep ook individueel begeleidt omdat zij aanvullende begeleiding nodig hebben buiten of omdat dit soms veiliger is dan in de groep. Bij het 1 op 1 trainen vindt er een verdiepingsslag plaats. Zaken die tijdens de groepsles zichtbaar worden, worden meegenomen in de 1 op 1 training. In sommige gevallen blijven mensen 1 op 1 sporten omdat hun problematiek minder goed tot zijn recht komt in een groep. Deelname aan Mental Core is gratis. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich inzetten, persoonlijke doelen stellen en bereid zijn feedback te geven. mits de deelnemers zich inzetten en zij bereid zijn feedback te geven. Door deze feedback kunnen wij ervoor zorgen dat onze begeleiding blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Uit deze feedback is naar voren gekomen dat deelnemers veel hebben gehad aan Mental Core, dat ze mentaal sterker zijn geworden en dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Hierdoor blijken zij beter in staat om met problemen om te gaan. Een aantal citaten van deze feedback staat hieronder. 

Pluspunten van Mental Core

Mental Core is zeer laagdrempelig waardoor veel deelnemers die van zichzelf dachten niets met sport en beweging te hebben, dit niet te kunnen of dit niet te durven, ook meedoen in de groep. Door de collectieve aanpak worden er meer mensen in één keer bereikt dan bij reguliere 1-op-1-hulpverlening. Het project is voor iedereen, voor mannen en vrouwen van allerlei leeftijden. De start kan 1 op 1 maar ook in de groep. Er is expres voor gekozen om ook mensen toe te laten die alleen maar meedoen omdat zij graag fit willen worden. Dit omdat gezondheid van bewoners een speerpunt is in de Oosterparkwijk (zie hieronder). In het verleden zijn verschillende projecten geweest op het gebied van sport en beweging in de wijk, met wisselend succes, waarbij veelal bleek dat het moeilijk is om bewoners in beweging te krijgen. Als bewoners door deelname aan Mental Core gaan sporten die voorheen niets deden is dit positief. Daarnaast blijkt tijdens de 6 weken vaak, dat ook bij deze doelgroep zaken spelen waarbij ze hulp nodig hebben. Het is goed om te merken dat deze doelgroep wel naar een project als Mental Core komt waar deze problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. Een pluspunt aan de diversiteit van deelnemers van Mental Core is dat je deelnemers met elkaar in contact brengt die elkaar normaal niet ontmoeten in de wijk.

Gezondheid als speerpunt

Een speerpunt in de Oosterparkwijk is gezondheid van bewoners. Uit cijfers blijkt dat deze niet erg goed is. Door Mental Core in te zetten in deze wijk worden de deelnemers (en vaak ook hun netwerk) gemotiveerd om gezonder te leven. Deelnemers die niet sporten voordat zij deelnamen blijven dit na deelname wel doen. Er wordt samengewerkt met het gezondheidsnetwerk in de Oosterparkwijk, zo zijn er contacten met bijvoorbeeld fysiotherapie en kan er eventueel kleding geregeld worden wanneer deelnemers dit zelf niet kunnen regelen. Ook zijn er contacten met verschillende sportaanbieders zodat deelnemers wanneer zij eenmaal geactiveerd zijn ook actief blijven.

Deelnemer: “trainen bij mental core is heel goed wanneer je je niet goed voelt. Als ik me niet goed voel dan ga ik sporten. Ik hoef dan geen gesprekken meer met een hulpverlener”

Deelnemer: “helemaal leeg nu, maar heerlijk gevoel” “ ik voel weer” “ Dit werkt voor mij beter dan praten in een kamer”


Een groot voordeel van de Mental Core aanpak is dat je sneller resultaat ziet. De verandering die je als hulpverlener in het gedrag wilt zien zie je sneller dan bij de reguliere hulpverlening. Er komt door het sporten vaak een soort ‘flow’ ervaring waardoor meer daadkracht ontstaat. Deze ervaring kan daarna worden ingezet om ook met daadkracht met de eigen problematiek aan de gang te gaan.

Deelnemer: “ mijn somberheid verdwijnt en ik word actief na het sporten. Mijn gedachten worden positiever, en ik kijk hierdoor anders tegen mijn problemen aan” ”ik wil nu meer bewegen”

Daarnaast is tijdens het sporten goed zichtbaar welk gedrag mensen vertonen. Het wordt zichtbaar welke strategieën deelnemers in diverse situaties hanteren. Sport is een uitsteken middel om dit zichtbaar te maken. Mental Core is een veilige setting om deelnemers te laten oefenen met andere strategieën van handelen. Soms kiezen wij ervoor tijdens Mental Core bewust over grenzen te gaan bij deelnemers zodat wij kunnen zien wat er dan bij ze gebeurt. Zo kunnen wij de deelnemers ook bewust maken van hun eigen gedrag. 

Deelnemer: “Sporten bij mental core geeft me kracht, en geeft me een zetje om me ergens toe te zetten. Van nature ben ik lui, maar het sporten met Mental Core geeft me kracht en discipline”

Mental Core in 2017

Tijdens de pilot is er niet veel aan PR gedaan, dit omdat het pilotproject al snel vol zat. Afgelopen periode hebben er ongeveer 20 wijkbewoners meegedaan. In 2017 willen wij Mental Core meer gaan profileren onder de bewoners en organisaties in de Oosterparkwijk. Wij merken nu al dat de behoefte aan Mental Core in de wijk groter is dan wat wij binnen het pilot project kunnen bieden, de nieuwe groep is altijd snel vol. Wij zouden graag Mental Core willen aanbieden aan iedereen in de Oosterparkwijk die hier behoefte aan heeft. Daarom zouden wij graag meer dan 1 groep kunnen aanbieden. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer we Mental Core meer onder de aandacht bij netwerkpartners (o.a. huisartsen, en andere 1e lijnszorg.) Wij nog meer deelnemers kunnen werven. Daarnaast is voor sommige deelnemers aansluiten bij een groep niet direct mogelijk, sommige cliënten hebben naast de groep ook individueel begeleiding nodig. Bij sommige deelnemers werkt het dan goed om ‘s ochtends te sporten en aansluitend (dezelfde ochtend) af te spreken om vanuit de flow van het sporten direct aan de slag te gaan met de problemen waar iemand tegenaan loopt. De deelnemer is dan al geactiveerd waardoor het makkelijker is om hierin actie te ondernemen. In eerste instantie zal deze 1 op 1 benadering vragen om een grotere tijdsinvestering. Op de langere termijn is het kostenbesparend omdat de hulpverlening kortdurend is. Op deze manier zorgt Mental Core ervoor om bewegen blijvend te integreren in de leefstijl van mensen, dat ze mentaal fit blijven en minder beroep doen op hulpverlening.

Deelnemer: Ik voel me stoer en die kracht geeft lef. Ik ben een stuk minder vol in m'n hoofd. Ik durf mijn eigen grenzen op te zoeken. Ik zie de invloed in het dagelijks leven.

Mental Core blijkt een groot succes. Het is een nieuwe manier van hulpverlening die aanslaat bij veel Oosterparkwijkbewoners. Veel mensen die dachten dat sporten niets voor hun was, zijn in beweging gekomen en hebben ervaren hoe zij mentaal sterker worden door te bewegen. Het succes bleek zo groot dat we een tweede groep op de woensdagmiddag zijn gestart. Daarnaast nemen de individuele deelnemers aan Mental Core ook toe waardoor we op het punt zijn gekomen dat er een wachtlijst ontstaat. In 2017 willen we graag meer voldoen aan de behoefte die er is in de wijk om deel te nemen aan Mental Core, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Om dit te kunnen doen en het project nog succesvoller te kunnen maken is het van belang dat we ons hier beide volledig aan kunnen wijden. Omdat dit vanuit bestaande formatie niet mogelijk is doen we de aanvraag hiervoor bij het Gebiedsteam.

Meer nieuws