Zoek op de website

Uit de zorgen, in de boeken

14/03/2017

Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

Schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen startkwali catie. Dat zijn heel kort samen- gevat de problemen van de jongeren in het proefveld Onderwijs op maat in Groningen en Friesland. Inzet is onderwijs op maat te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren door gemeente, onderwijs en jeugdhulp intensief en vooral creatief te laten samenwerken. Ingrado Magazine bezocht de partners in Groningen, waar inmiddels 15 jongeren intensief begeleid worden. 
klik hier voor het artikel.

Meer nieuws