Zoek op de website

Over Campus Diep

Wij zijn acht maatschappelijke organisaties in Groningen Stad. Wij bieden onder de naam Campus Diep begeleide woon-, leer- en werktrajecten voor jongeren en jongvolwassenen. Praktische voorzieningen waarin wij onderling nauw samenwerken. Ook werken wij met onze partners uit de regio.

Campus Diep richt zich op mensen tussen de 16 en 27 jaar in de stad en de provincie Groningen. Jongeren die hun problemen willen oplossen en hun talenten willen ontwikkelen. Zodat ze straks op eigen benen kunnen staan. Jongeren, die net als ieder ander een rol willen spelen in de maatschappij. Daarbij hebben zij extra steun nodig van begeleiders.

We leggen de nadruk op preventie; op het voorkomen van de maatschappelijke uitval en de uitsluiting van jongeren. We bieden zo weinig hulp als mogelijk en zo veel hulp als nodig.

We vinden het belangrijk dat er ook alternatieve trajecten worden gecreëerd. Dit is nodig voor jongeren die met het reguliere aanbod er niet in slagen een schooldiploma te behalen of betaald werk te vinden. Daarom bieden we aanvullende begeleiding en hulpverlening wanneer de bestaande ondersteuning tekort schiet.

De stuurgroep en werkgroep Campus Diep waarin wij verenigd zijn, creëert de randvoorwaarden voor de voorzieningen van Campus Diep. We wisselen onderling expertise uit en delen deze met onze andere partners in de regio. We vragen bijzondere aandacht voor jongeren met een begeleidingsvraag omdat zij dreigen te verdwijnen in het gat tussen jeugdzorg en volwassen en zorg.

Ook vinden we het onze taak om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over jongeren en jongvolwassenen. Op die manier creëren we draagvlak voor de begeleiding die zij nodig hebben. Daarom voeren we regelmatig gesprekken met bestuurders en politici.

Campus Diep: wonen met kansen!